- PRODUCENT: PASZ PEŁNOPORCJOWYCH, KONCENTRATÓW, PREMIKSÓW FARMERSKICH ORAZ KOMPONENTÓW PASZOWYCH EKSTRUDOWANYCH -

SUROWCE EKSTRUDOWANE

SUROWCE EKSTRUDOWANE - to doskonałe komponenty do produkcji mieszanek paszowych pełnoporcjowych jak i uzupełniajacych dla zwierzat.

Ze względu na ich bardzo wysokie wartości pokarmowe jak i walory smakowe mogą być wykorzystywane na szeroką skalę w żywieniu młodych zwierząt

( prosięta, pisklęta) jak również stosowane są jako komponenty do pasz i karm dla zwierząt futerkowych jak i ozdobnych.

W swojej ofercie posiadamy WYSOKIEJ JAKOŚCI surowce ekstrudowane własnej produkcji między innymi:

EKSTRUDOWANE ZIARNO PSZENICY

EKSTRUDOWANE ZIARNO KUKURYDZY

EKSTRUDOWANE PEŁNOTŁUSTE ZIARNO SOI

 

Jedną z metod uszlachetniania surowca w naszej firmie jest proces ekstruzji oraz mikronizacji.

 

Koordynator do spraw surowców ekstrudowanych:

 

Dmitruk Mariusz         Tel. +48 502 516 824        e-mail: m.dmitruk@unipasz.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

EKSTRUZJA - polega na poddaniu surowca wielokrotnemu bardzo wysokiemu ciśnieniu i w ten sposób wytworzonej temperatury w komorze ekstrudera. Zachodzi to w bardzo krótkim czasie, liczonym w sekundach i przebiega kilkakrotnie powodując istotne zmiany fizykochemiczne surowca.

W procesie ekstruzji mamy do czynienia z dwoma nastepującymi po sobie procesami;

 

1) ''gotowanie surowca'' – wzrost temperatury do poziomu 130°C -160°C.

W wyniku działania wysokiej temperatury następuje dezaktywacja czynników

antyżywieniowych np: w przypadku ziarna soi jest to inhibitor trypsyny, chymotrypsyny,

lektyna, fenolany, hemoglutyniny, białka o działaniu immunogennym

(glicyna, ß-konglicyna) oraz kwas fitynowy znajdujący się w surowym ziarnie. Związki te

znacznie obnizają wartość pokarmową surowych nasion i wykazują działanie szkodliwe

dla zwierząt monogastrycznych jak i młodych przeżuwaczy. Proces gotowania

zachodzący w ekstruderach powoduje zwiekszenie strawności białka poprzez

zwiekszenie dostepności aminokwasów. Następuje żelatynizacja i dekstrynizacja skrobi

co zwieksza jej strawność. W przypadku nasion oleistych w wyniku unikalnego dla

ekstruderów siły tarcia i ścinania, nastepuje rozrywanie ścian komórek tłuszczowych.

Powoduje to wiekszą dostępność oleju dla procesów trawienia, co podnosi wartość

energetyczną ekstrudowanych surowców. Stabilność tłuszczu ulega poprawie ponieważ

powodujące jełczenie enzymy takie jak lipazy, ulegają denaturacji. Naturalne

komponenty stabilizujące jak: lecytyna i tokoferol pozostają w pełni aktywne. Materiał

poddany jest działaniu temperatury maksymalnej procesu tylko przez 5-6 sekund,

podczas gdy jełczenie wymaga działania znacznie niższej temperatury i dłuższego

czasu ekspozycji.

 

2) wzrost objetości surowca- związany ściśle z rozrywaniem struktury komórkowej.

W wyniku ścierania i ścinania zachodzącego w cylindrze ekstrudera materiały włókniste

ulegają miażdzeniu, rozrywaniu powodując przyrost włókna strawnego a tym samym

podnosząc wartość pokarmową ekstrudowanego surowca. Fizyczna struktura

ekstrudatu ( pszenny, kukurydziany, ryżowy) powoduje większą wodochłonność

surowca co jest bardzo pożądaną cecha przy wytwarzaniu pasz półsuchych i mokrych.

Ekstruderat w takich przypadkach staje się wypełniaczem o wysokich walorach

odżywczych. Taki surowiec odznacza się dużą smakowitością w porównaniu z

materiałem wyjściowym.

 

MIKRONIZOWANE ZIARNO SOI Soja (Glicyne max L.) to jednoroczna roślina

strączkowa z rodziny bobowatych pochodząca z południowo-wschodniej Azji. Białko nasion soi jest łatwo przyswajalne a skład aminokwasowy zbliżony jest do składu białka jaja kurzego. Nasiona soi są nie tylko źródłem wysokowartościowego białka roślinnego

o wysokiej zawartości aminokwasów egzogennych takich jak lizyna, tryptofan ale

również tłuszczu o korzystnym składzie kwasów tłuszczowych. Pełnotłuste nasiona soi wykorzystywane mogą być w żywieniu trzody chlewnej, drobiu, królików, zwierząt futerkowych, psów, kotów oraz przeżuwaczy.

 

Nasiona soi zawierają jednak szereg substancji antyodżywczych takich jak inhibitory

trypsyny i chymotrypsyny, lektyny, fenolany, białka o działaniu immunogennym oraz kwasy fitynowe. Związki te znacznie obniżają wartość pokarmową surowych nasion soi wykazując działanie szkodliwe dla zwierząt monogastrycznych oraz młodych

przeżuwaczy.W związku z tym przed zastosowaniem tego surowca należy go poddać odpowiednim procesom technologicznym. Oferujemy państwu w sprzedaży soję

poddaną procesowi mikronizacji. Technologia ta wykorzystuje działanie promieni podczerwieni w odpowiednim czasie i temperaturze na surowiec, powodujący rozdrobnienie jego cząsteczek, dzięki temu możliwe jest pełniejsze wykorzystanie składników odżywczych przez zwierzę w porównaniu do produktu nieprzetworzonego o tej samej masie.

Proces mikronizacji ziarna soi powoduje:

 

● wzrost wartości biologicznej białka poprzez unieczynnienie substancji antyodżywczych znajdujących się w surowym ziarnie

 

● zwiększenie przyswajalności białka, w tym aminokwasów egzogennych

 

● wzrost zawartości energetycznej surowca w suchej masie oraz lepszą przyswajalność lecytyny będącej źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz fosfoglicerydów wpływających na metabolizm tłuszczów,

 

● stabilność tłuszczu na utlenienie oraz obniżenie podatności na rozkład w żwaczu.

 

● poprawę smakowitości ziarna soi. Nasiona soi dostarczają również witamin, takich jak witamina B1, B2, B6, PP, E, K, A oraz składników mineralnych potasu, magnezu, fosforu, wapnia i żelaza.

UNIPASZ sp. j. / ul.Drohiczyńska 140 / 17-300 Siemiatycze / ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY